Služby

Zajišťujeme vyšší dodávky provozních souborù od projektů po uvedení do provozu na klíč.

Více o službách

O společnosti

Firma REGEX vznikla začátkem roku 1990 s právní formou konsorcia. Již v roce 1990 došlo k navázání prvních obchodních...

Více o spoleènosti

Reference

Pražská teplárenská a.s.

Příbramská teplárenská a.s.

Termo Děčín

DHL centrum Praha

Více referencí


O společnosti REGEX spol. s r.o.

Firma REGEX vznikla začátkem roku 1990 s právní formou konsorcia. Již v roce 1990 došlo k navázání prvních obchodních vztahů při poskytování především inženýrských služeb. Právnickou osobou se společnost REGEX spol. s r.o. z vůle společníků stala koncem roku 1991 v návaznosti na plánované rozšíření předmětu činnosti. Z původního projektového a softwarového ateliéru se v roce 1992 společnost REGEX spol. s r.o. změnila na dodavatelský a inženýrský podnik poskytující v oblasti elektro a řídícího systémů komplexní služby v průmyslovém odvětví energetika a následně i chemický průmysl.

Technická úroveň navrhovaných řešení je podpořena dlouhodobou praxí v bývalém podniku ČKD DUKLA, účastí při rozvoji automatizace energetických celků u bývalého koncernu ŠKODA Plzeň a úzkými kontakty se světovými dodavateli prostředků MaR, ASŘ, silové elektrotechniky a komunikací. Součástí plnění plánu odborného rozvoje personálu je režim periodických kvalifikačních zkoušek.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Praha.


© Regex.cz 2023, regex@regex.cz, +420 605 296 836